Archiv měsíce: Červenec 2018

FIRST RESPONDER

O průlomovém konceptu využití automatických externích defibrilátorů v České republice mluvíme s osobností, která stojí za jeho úspěchem. Letošním laureátem Zlatého záchranářského kříže je systém, který revolučně mění kvalitu první pomoci ještě před příjezdem záchranné služby. Jeho duševní matkou a velkou propagátorkou je MUDr. Barbora Truksová Zuchová. K rozhovoru jsme přizvali i jejího manžela Antonína Truksu, který je profesionálním hasičem i záchranářem a věnuje...

VELKÝ LODNÍ POŽÁR V HAMBURKU

Moře si každý z nás, záchranáře nevyjímaje, spojuje spíše s dovolenou a relaxací. Profesně máme s problematikou lodních požáru málo zkušeností, proto jistě neuškodí si události podobného rozsahu připomenout. Hamburk je třetí největší přístav v Evropě. Je významným obchodním uzlem a do doků připlouvají velké kontejnerové lodě a tankery. Před dvěma lety se zde odehrál jeden z nejnáročnějších zásahů, především z hlediska dosažitelnosti a technické...

SATELITY PRO ZÁCHRANU

Jedním z celosvětově výborně fungujících systémů v záchranářství je systém Search and Rescue (SaR). V případě leteckých a lodních neštěstí nebo během živelných pohrom propojuje všechny organizace poskytující pomoc při záchraně a evakuaci lidí. Pro tyto organizace je klíčové dostat co nejdříve přesné a aktuální informace. Už od roku 1982 funguje celosvětový projekt Cospas-Sarsat využívající satelitní technologie umožňující příjem a zpracování nouzových...