FIRST RESPONDER

O průlomovém konceptu využití automatických externích defibrilátorů
v České republice mluvíme s osobností, která stojí za jeho úspěchem.

Letošním laureátem Zlatého záchranářského kříže je systém, který revolučně mění kvalitu první pomoci ještě před příjezdem záchranné služby. Jeho duševní matkou a velkou propagátorkou je MUDr. Barbora Truksová Zuchová. K rozhovoru jsme přizvali i jejího manžela Antonína Truksu, který je profesionálním hasičem i záchranářem a věnuje se odborné přípravě složek IZS.

Proč je důležité v řetězci přežití na začátku neztrácet čas?
Řetězec přežití jsou základní kroky, které vedou k záchraně života. Základem je rozpoznat akutně vzniklou situaci ohrožení života a okamžitě volat tísňovou linku 155. V případě náhlé zástavy oběhu je nutné okamžité poskytnutí resuscitace. Doporučené postupy Evropské resuscitační rady zvýrazňují důležitost součinnosti operátora tísňové linky se svědky události, kteří provádějí kardiopulmonální resuscitaci s využitím automatizovaného externího defibrilátoru.
Defibrilace provedená do 3–5 minut od kolapsu může zvýšit pravděpodobnost přežití na 50–70 %. Pro včasnou defibrilaci před příjezdem ZZS lze výborně využít veřejně dostupný automatický externí defibrilátor (AED), nebo AED vyslaný na místo.

Co vlastně znamená First responder?
First responder je osoba, která je vysílána na pomoc ještě před příjezdem týmu záchranné služby. Pokud jej vezmeme v širším slova smyslu, jde o každou takovou osobu zařazenou do systému. Pro nás to znamená tedy i soukromý AED (obchodní centra, firmy, ostrahy objektů atd.) Pokud vezmeme v užším slova smyslu, chápeme tím spíše složky IZS, které jsou využívány nejčastěji, mají opakovaná školení, větší počet takovýchto výjezdů, více rutiny i profesní zkušenosti.

Váš systém je tedy založený jen na first responderech?
Je to spojení dvou systémů, nejen First responder (FR), ale právě FR vybavených AED. Jde tedy o vysílání k případům, kdy postižený je v bezvědomí a nedýchá, nebo nedýchá normálně a operátorka ZZS zahajuje TANR. Primárně je systém nastavený na pomoci osobám postižených náhlou zástavou oběhu. Jsou samozřejmě i situace, kdy operátorka po této pomoci sáhne i když nejde o zástavu oběhu. Jsou to situace, kdy jde o jiný život ohrožující stav, např. masivní zevní krvácení nebo dušení a svědci nejsou schopni poskytnout adekvátní pomoc (třeba z důvodu opilosti, agresivity, či prostě pomoc odmítají). A je zřejmé, že v těchto
situacích příjezd proškolené pomoci např. v páté minutě od události má zásadní vliv na přežití, pokud má ZZS na místo dojezd třeba 10 minut.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.