SATELITY PRO ZÁCHRANU

Jedním z celosvětově výborně fungujících systémů v záchranářství je systém Search and Rescue (SaR). V případě leteckých a lodních neštěstí nebo během živelných pohrom propojuje všechny organizace poskytující pomoc při záchraně a evakuaci lidí. Pro tyto organizace je klíčové dostat co nejdříve přesné a aktuální informace. Už od roku 1982 funguje celosvětový projekt Cospas-Sarsat využívající satelitní technologie umožňující příjem a zpracování nouzových signálů i z těch nejodlehlejších oblastí naší planety. Letos v červnu jednalo v pražském sídle agentury pro evropský GNSS (GSA) o dalším rozvoji Cospas-Sarsat osm desítek představitelů jeho členských organizací.

Cospas-Sarsat a GSA
Mezinárodní program Cospas-Sarsat je smluvním, neziskovým, mezivládním a humanitárním sdružením 44 států a agentur. Cospas-Sarsat je známý především jako systém, který detekuje a lokalizuje nouzové signály, automaticky aktivované systémy nacházející se na palubách letadel a lodí, případně manuálně lidmi v krizových situacích a potažmo v přímém ohrožení života. Tísňové signály pak systém předává organizacím zabývajícími se vyhledáváním a záchrannými operacemi (SAR).
Systém Cospas-Sarsat využívá ke své činnosti síť vesmírných satelitů pokrývajících povrch celé naší planety. Detekce, lokalizace i přenos tísňových signálů na území více než 200 států a teritorií probíhá bezplatně, pro všechny majitele nouzových záchranných bójí a také pro jednotlivé vládní agentury a organizace, které signály zpracovávají. Cospas-Sarsat byl iniciován a založen Kanadou, Francií, USA a tehdejším Sovětským svazem v roce 1979. K první záchranné akci využívající technologii Cospas-Sarsat došlo v září 1982, přičemž finální dohoda o organizaci byla podepsána 1. července 1988.
V období od září 1982 do prosince 2016 systém Cospas-Sarsat poskytl pomoc při záchraně nejméně 43,807 lidí v rámci 12,664 SAR operací. Každý den se s pomocí systému Cospas-Sarsat podaří průměrně zachránit šest lidských životů.