Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů dle aktuální GDPR legislativy

Vyhlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro společnost RESCUE Press s.r.o., velmi důležitá a chceme být otevření a transparentní, pokud jde o naše zpracování Vašich osobních údajů. Proto máme přesná pravidla, která stanovují podmínky zpracování a ochrany Vašich osobních údajů. Imlepmentovali jsme různé bezpečnostní technické a organizační opatření na ochranu údajů.

 

Kdo je správce Vašich osobních údajů:

Jsme vydavatelství RESCUE Press s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, která spravuje webové stránky v rámci těchto domén:

www.rescue.cz

www.zachranarskykriz.cz

www.zachranarskykriz.sk

www.osetrovatelskapece.cz

www.casopispeceoseniory.cz

www.cenakvality.cz

www.rescuemedia.cz

www.prorescue.cz

www.zdravotniosveta.cz

www. oleoterapie.cz

www.elegantevents.cz

 

Jaké údaje uschováváme?

Během Vaší návštěvy naší webové stránky zaznamenáváme IP adresu, kterou Vám přidělil poskytovatel, z jakých stránek jste navštívili naši stránku, jak dlouho jste na naší stránce.

 

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  1. a) personalizovaného nabídky - vámi poskytnuté informace nám pomáhají přizpůsobit naši nabídku Vašim individuálním potřebám
  2. b) zlepšení web stránky - pravidelně vylepšujeme naši web stránku na základě informací a zpětné vazby, kterou nám dáváte
  3. c) Vylepšení zákaznické podpory - Vaše informace nám pomáhají efektivně odpovědět na Vaše požadavky a potřeby
  4. d) Na zpracování transakcí - Vaše informace, veřejné nebo neveřejné, nebudou nikdy prodány, vyměněny nebo postoupeny třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou údajů nutných pro zpracování platebních transakcí a doručení zboží.
  5. e) Na zpracovávání výsledků soutěží, promo akcí, anket apod.
  6. f) Na zpracovávání marketingových účelů - zasílání newsletteru - Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy jejich nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu. Na základě oprávněného zájmu předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky.
  7. g) Na odesílání e-mailů - e-mailová adresa, kterou jste zadali na našich stránkách může být použita k odesílání informací a aktualizací týkající se Vaší objednávky. Také na odesílání novinek, rad, tipů a triků, informace o produktech a službách, o připravovaných akcích, atd. některých našich akcích - školeních, seminářích a trénincích vyhotovujeme fotografickou dokumentaci nebo video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Videozáznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině, že by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu.

Pokud se budete chtít kdykoliv odhlásit z odebírání e-mailů, stačí, když kliknete na odhlašovací odkaz, který je umístěn v e-maily, nebo nám napište a my Vás odhlásíme.

 

Kde uchováváme vaše údaje?

Údaje, které od vás shromažďujeme, se uchovávají v rámci České republiky. Každé takové zpracování osobních údajů se provádí v souladu s platnými předpisy.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře a to pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme všechny technické a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje jsou povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajů o bezpečnostních opatřeních, protože jejich zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

.

Kdo má přístup k vašim datům?

Vaše údaje zpracovává výhradně jednatel společnosti a oprávněné osoby, které byly poučeny jak nakládat s osobními údaji. Nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme vaše údaje pro marketingové účely třetím stranám. Údaje, které se poskytují třetím stranám, se používají pouze na poskytnutí našich služeb pro vás.

 

Jaký je právní základ pro zpracování?

Pro každé konkrétní zpracování osobních údajů, které od vás shromažďujeme, vás informujeme, zda poskytnutí osobních údajů vyplývá ze zákona nebo se požaduje k uzavření smlouvy a zda je povinné poskytnout osobní údaje, a o možných důsledcích, pokud se rozhodnete neposkytnout své údaje.

 

Jaká máte práva?

Právo na přístup:

Máte právo kdykoli požádat o informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete se zkontaktovat se společností RESCUE Press s.r.o., a prostřednictvím emailu dostanete své osobní údaje.

 

Právo na přenosnost:

Kdykoli  společnost RESCUE Press s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje pomocí automatických prostředků na základě vašeho souhlasu nebo na základě dohody, máte právo obdržet kopii svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čtenářům formátu, který poskytneme vám nebo jiné straně. Zahrnuje to pouze osobní údaje, které jste nám poskytli.

 

Právo na vymazání:

Máte právo na vymazání jakýchkoliv osobních údajů, které zpracovává  společnost RESCUE Press s.r.o.  kdykoliv, kromě těchto situací:

* Máte nevybavenou záležitost se zákaznickým servisem,

* Máte otevřenou objednávku, které ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána jen její část,

* Máte nevyrovnaný dluh u  společnosti RESCUE Press s.r.o. bez ohledu na způsob platby,

* Pokud existuje podezření, že jste v průběhu posledních čtyř let zneužili naše služby, nebo se potvrdilo takové podezření,

* Váš dluh byl v průběhu posledních tří let prodán třetí straně nebo v průběhu jednoho roku v případě zesnulých zákazníků,

* Pokud jste provedli nějaký nákup, vaše osobní údaje v souvislosti s vaší transakcí uchováváme na základě účetních předpisů.

 

Vaše právo namítat proti zpracování na základě oprávněného zájmu:

Máte právo namítat proti zpracování svých osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti RESCUE Press s.r.o.. Společnost RESCUE Press s.r.o. nebude pokračovat v zpracovávání osobních údajů s výjimkou případu, kdy umíme prokázat oprávněný důvod ke zpracování, který převažuje nad vaším zájmem a právy, nebo z důvodu právních nároků.

Vaše právo namítat vůči přímému marketingu:

Máte právo namítat vůči přímému marketingu včetně profilovací analýzy provedené pro účely přímého marketingu.

 

Můžete se rozhodnout pro vyloučení z přímého marketingu takto:

Sledováním pokynům v jednotlivých marketingových emailech,

Úplným odhlášením se z naší vzájemné korespondence

 

Právo na omezení zpracování:

Máte právo požádat, aby  společnost RESCUE Press s.r.o. omezila zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

* Pokud namítáte proti zpracování založenému na oprávněném zájmu  společnost RESCUE Press s.r.o. Společnost omezí vše zpracování těchto údajů do ověření oprávněného zájmu.

* Pokud vyhlásíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné,  společnost RESCUE Press s.r.o.  musí omezit vše zpracování těchto údajů do ověření správnosti osobních údajů.

* Pokud je zpracování nezákonné, můžete odporovat výmazu osobních údajů a místo toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů.

* Pokud  společnost RESCUE Press s.r.o. už nepotřebuje osobní údaje, ale vyžaduje to na obhajobu právních nároků.

 

Jak můžete uplatňovat svá práva?

Ochranu dat bereme velmi vážně, proto jsme vyhradili personál, který Vám odpoví na otázky týkající se ochrany osobních údajů. Můžete se s ním zkontaktovat na: reditel@rescuemedia.cz

 

Právo na podání stížnosti orgánu dohledu:

Pokud se domníváte, že  společnost RESCUE Press s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje nesprávné, můžete se s námi zkontaktovat.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ON-LINE NÁKUP

Proč používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje použijeme ke zpracování vašeho online nákupu, registrace se na semináři a dalších služeb, které Vám poskytujeme.  Společnost RESCUE Press s.r.o. pro zpracování vašich objednávek a požadavků prostřednictvím našich online služeb a na posílání oznámení o stavu doručení nebo v případě jakýchkoliv problémů s doručením vašeho zboží.

 

Jaké druhy osobních informací zpracováváme?

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

* Kontaktní informace, jako jsou jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození.

* Platební informace a historie plateb

* Informace o objednávce

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje, které se poskytují třetím stranám, se používají pouze na to, abychom vám mohli poskytovat služby uvedené výše, společnostem k ověření vaší adresy, distribučním dodavatelem v souvislosti s doručením vaší objednávky. Poskytovatelům platebních služeb pro vaši platbu.

Upozorňujeme, že mnohé tyto přijímající společnosti mají samostatné právo nebo povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

 

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů je nutné k tomu, aby společnost mohla plnit služby řízení a doručení objednávky pro vás.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

V případě zákazníků s hostitelským účtem uchováváme osobní údaje 5 let od posledního nákupu.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PŘÍMÝ MARKETING

Proč používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje použijeme, abychom vám mohli posílat marketingové nabídky, informační průzkumy a pozvánky prostřednictvím emailů, textových zpráv, telefonicky a poštou.

S cílem optimalizovat vaši interakci se společností RESCUE Press s.r.o. vám poskytneme náležité informace, doporučené produkty, pošleme vám připomínky produktů, které jste nechali v nákupním košíku, a budeme vám posílat personalizované nabídky. Všechny tyto skvělé služby jsou založeny na vašich předchozích nákupech, na tom, na co jste klikli, a na informacích, které jste nám poskytli.

 

Jaké druhy osobních informací zpracováváme?

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

* Kontaktní informace, jako jsou emailová adresa, telefonní číslo

* Rod (pokud se rozhodnete nám ho poskytnout)

* Informace o tom, na jaké produkty a nabídky jste klikli

 

Pokud máte účet u  společnosti RESCUE media s.r.o., budeme zpracovávat i vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s tímto účtem a členstvím, jako jsou:

* Jméno

* Adresa

* Věk

* Historie nákupů a návštěv seminářů

* Informace o tom, jak jste vyhledávali a klikali na stránce

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které se postupují třetím stranám, se používají pouze na to, abychom vám mohli poskytnout uvedené služby, mediálním agenturám a technickým dodavatelem na distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu.

Nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme vaše údaje pro marketingové účely třetím stranám mimo společnost RESCUE Press s.r.o.

 

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, když souhlasíte s přímým marketingem. Kromě poštovního marketingu včetně katalogů, které vám budou zasílány na základě našeho oprávněného zájmu.

Vaše právo na stažení souhlasu:

Máte právo kdykoli stáhnout svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a namítat vůči přímému marketingu.

Když tak učiníte, společnost RESCUE Press s.r.o. vám nebude posílat žádné další nabídky přímého marketingu či informace založené na vašem souhlasu.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pro přímý marketing, dokud nestáhnete svůj souhlas.

V případě emailového marketingu vás považujeme za neaktivního zákazníka, pokud jste v průběhu posledního roku neotevřeli email. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje smazány.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Proč používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme pro splnění povinností stanovených v právních předpisech, soudních rozsudcích a rozhodnutích orgánů.

Zahrnuje to používání vašich osobních údajů pro shromažďování a ověřování účetních údajů na dodržování účetních předpisů.

 

Jaké druhy osobních informací zpracováváme?

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů

* Číslo zákazníka,

* Číslo objednávky,

* Jméno,

* Poštovní adresa,

* Výška transakce,

* Datum transakce.

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše údaje budou poskytovány v rámci společnosti  RESCUE Press s.r.o.. Vaše osobní údaje poskytneme účetní společnosti, které poskytují řešení pro účetní systém.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů je třeba, aby  společnost RESCUE Press s.r.o. mohla plnit své zákonné povinnosti.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme v souladu s účetními předpisy v České republice.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SOUBORY COOKIES

Soubor cookie je malý textový soubor, který se uloží v počítači nebo ve vašem mobilním zařízení a obnovuje se při vaší opakované návštěvě. Pokud využíváte naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s využíváním takového souboru cookie.

 

Jak používáme cookies?

Trvalé cookies používáme pro uložení informací o vaší volbě první stránky a informací o vás při opakovaném přihlašování se, pokud zvolíte možnost "Zapamatuj si mě". Cookies používáme pro uložení vašich oblíbených produktů.

Dočasné soubory cookies používáme například, když použijete funkci filtrování produktů, pro kontrolu, zda jste se přihlásili nebo zda jste vložili zboží do svého nákupního košíku.

Používáme cookies prvních a také třetích stran na shromažďování statistických údajů a údajů o uživatelích v agregované a individuální formě v analytických nástrojích k optimalizaci naší stránky a poskytování relevantních marketingových materiálů.

Používáme také cookies třetích stran, které provádějí sledování mezi stránkami, abychom vám mohli poskytovat marketing na jiných stránkách / kanálech.

Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

Jaké druhy osobních informací zpracováváme?

Vaše ID souborů cookies spojujeme s vašimi osobními údaji poskytnutými a shromážděnými v souvislosti s vaším účtem nebo členstvím v klubu, pouze pokud jste se přihlásili do svého účtu nebo klubu.

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které se poskytují třetím stranám, se používají pouze na to, abychom vám mohli poskytnout služby uvedeno výše, pro analytický nástroj pro shromažďování statistických údajů na optimalizaci naší stránky a na to, abychom vám mohli poskytovat relevantní materiály.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Vaše cookies spojíme s vašimi osobními údaji, pouze pokud jste se přihlásili do účtu.

Pokud jste se přihlásili do svého účtu, právní základ je založen na našem oprávněném zájmu.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Společnost RESCUE Press s.r.o.  neuchovává vaše osobní údaje. Soubory cookies můžete jednoduše vymazat ze svého počítače nebo mobilního zařízení pomocí prohlížeče internetu. Pokyny o tom, jak manipulovat se soubory cookies a vymazat je, najdete ve svém prohlížeči v části "Pomoc." Můžete si zvolit možnost deaktivovat cookies nebo dostávat zprávu o každém zaslání souboru cookies do počítače či mobilního zařízení. Upozorňujeme, že pokud si zvolíte možnost deaktivace souborů cookies, nebudete moci plně využít všechny naše funkce.