Předplatné časopisu

Rescue report

Roční předplatné platí vždy od aktuálního čísla, celkem 6 čísel po dobu 1 roku.

Před ukončením stávajícího předplatného Vám zašleme novou nabídku na prodloužení.

Elektronické předplatné objednávejte na emailu: media@rescuemedia.cz

Pro Českou i Slovenskou republiku vyřizuje:
Kateřina Budíková e-mail: media@rescuemedia.cz
Mob.: +420 774 615 139
Adresa pro tištěné objednávky:
RESCUE Press, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno