WASAR TEAM

Modul pro vyhledávání a záchranu osob pomocí lodí HZS MSK

Mezi hasiči profesionály a napříč záchranářskými profesemi se v nedávné minulosti zformovalo několik specializovaných týmů, které se zapojily do mezinárodního specializovaného odřadu Water Search and Rescue. Složení a fungování českého WASAR týmu, u nás známého jako FRB modul, Vám představujeme.

Vroce 2016 vyhledávací a záchranný tým pomocí lodí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) splnil podmínky certifikace Mechanismu Civilní Ochrany Evropské unie a od roku 2017 je zařazen do Volunteer poolu, což je databáze záchranných týmů EU, jež mohou být v případě nutnosti nasazeny cestou Mechanismu CO v rámci Evropské unie, ale také mimo ni.
Tento vyhledávací a záchranný tým vznikal v letech 2010-2011, kdy HZS MSK participoval na pilotním projektu WaterSave, jehož cílem bylo vybudování mezinárodního týmu pro vyhledávání a záchranu na vodní hladině za použití člunů, v souladu s legislativou EU. V tomto projektu byly partnerskými zeměmi České republiky Velká Británie a Holandsko. V rámci vzájemné spolupráce byl vytvořen mezinárodní tým WASAR (z anglického WAter Search And Rescue), který tvořil 35 osob. Velitel týmu měl pro vyhledávací a záchranné práce na vodní hladině k dispozici záchranný segment z každé partnerské země, který v sobě zahrnoval minimálně dvě záchranná družstva (2x 1+3), dále logistika, styčného důstojníka a velitele segmentu, který byl současně zástupcem velitele týmu. V týmu pak současně působil lékař, lodní technik, dva týloví technici a specialista pro IT. V rámci projektu vznikl koncept speciální odborné přípravy na klidné, tekoucí a divoké vodě, byly zrealizovány společné mezinárodní výcviky v partnerských zemích a vytvořeny společné standardní operační postupy.
V návaznosti na WASAR tým došlo v rámci HZS MSK ke standardizaci vybavení všech územních odborů a jejich stanic. A všichni příslušníci zařazení do výjezdových jednotek prošli školením podobným jako pro členy WASAR týmu.
V neděli 2. června 2013 byl nasazen WASAR odřad na území ČR k záchranným pracím při povodních. Odřad působil ve Středočeském a Jihočeském kraji. Mezi úkoly pro jednotlivé segmenty byla záchrana a evakuace osob, zvířat, a také doprava specialistů (potápěčů, obsluhy provozních a čerpacích stanic, kapitánů plavidel a dalších), technického a logistického vybavení či pohonných hmot do zatopeného území, plavidel a objektů. Pro všechny členy odřadu se jednalo o první reálné nasazení, když pomineme povolání odřadu v roce 2010 na Liberecko, kde nakonec nebyla nutnost zásahu vzhledem k bleskovým povodním. Členové odřadu tak měli možnost ověřit si poprvé operační postupy a získané znalosti a dovednosti na základě zmíněného mezinárodního projektu a výcviku na území Moravskoslezského kraje i v zahraničí.
Od roku 2017 disponuje HZS MSK samostatným týmem WASAR, jenž je pro podmínky Mechanismu CO označen jako FRB modul (Flood Rescue with Boats). Tým je dle standardů EU připraven k výjezdu nejpozději do 12 hodin od vyžádání a na místě mimořádné události je soběstačný po dobu 10 dnů. K dnešnímu dni tvoří personální základnu více jak 70 příslušníků HZS MSK. Modul je složen ze všech územních odborů HZS MSK a krajského ředitelství.
Operační vybavení modulu odřadu tvoří 34 příslušníků HZS MSK a lékař Úrazové nemocnice Brno, 11 vozidel, 6 základních lodí ve 3 lodních kontejnerech (Zodiac Futura Mark II), 3 speciální lodě dle charakteru mimořádné události (Zodiac Futura Mark III, Zodiac Pro 650, Marine 17H) a 3 rafty Gumotex 380N a další speciální vybavení. Přeprava lodí se realizuje pozemní cestou v akčním rádiu 1 500 km.
Zkušenosti, dovednosti a odborné znalosti členové odřadu získávají průběžným výcvikem a cvičeními, jenž se uskutečňují nejen v České republice, ale také v zahraničí. Od vzniku týmu mohli čeští záchranáři získat zkušenosti při výcvicích ve Velké Británii, Holandsku, Polsku, Rumunsku, Chorvatsku, Itálii, Lotyšsku, Slovinsku a na Slovensku. Zahraniční výcviky byly zpravidla financovány z projektů na zvyšování připravenosti záchranných týmů.
V letech 2018-2019 v rámci projektu „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“, jenž byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a jehož příjemcem byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se v květnu 2018 3 vybraní členové odřadu, instruktoři, zúčastnili specializovaného výcviku pro záchranu z divoké vody v Charlotte (USA). Účelem tohoto výcviku bylo získání nových poznatků z oblasti této specifické činnosti, které byly následně předávány ostatním členům odřadu formou výcviku pro všechny členy FRB modulu. V rámci tohoto projektu proběhly následné výcviky pro všechny členy modulu, a to v listopadu 2018 na Slovensku (Oravská přehrada a okolí), v dubnu 2019 v Polsku (Jastrzebie Zdroj a okolí) a nakonec v květnu 2019 ve Slovinsku (Kranj, Ljubljana a okolí).
Hlavním cílem výcviků bylo zvýšit odbornou úroveň znalostí a praktických dovedností členů FRB modulu ve všech oblastech, které tým pro mezinárodní záchranné operace potřebuje. Z hlediska průběhu a obtížnosti byly připraveny scénáře a úkoly, jenž členové modulu plnili od základních až po rozšířené. V prvním výcviku byly procvičeny základní vykonávané činnosti zaměřené na nejméně zkušené členy modulu, při kterých si všichni prošli základní procedury přípravy modulu, odjezdu, překročení státních hranic, zahájením a průběhem nasazení modulu až po balení a odjezd modulu zpět do České republiky.
Ve druhém výcviku se kladl důraz na jednotlivé vykonávané činnosti a spolupráci s ostatními záchrannými týmy v místě události. Třetí závěrečný výcvik byl nadstandardně náročný. Jeho hlavním cílem bylo ověřit schopnost týmu efektivně pracovat v extrémně náročných podmínkách s využitím všech dosavadně nabytých znalostí a dovedností a s využitím širokého spektra technických prostředků modulu s důrazem na práci v divoké vodě a práci v noci.
Nabyté zkušenosti za posledních 10 let činnosti členů týmu pro vyhledávání a záchranu pomocí lodí jednoznačně zvýšily připravenost FRB modulu HZS MSK nejen pro mezinárodní záchranné operace, ale především pro nasazení v Moravskoslezském kraji a České republice.

Redakce RESCUE reportu děkuje za dodané podklady autorům:
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
plk. Ing. Vojtěch Nezval
foto: archiv autorů a HZS MSK

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.