TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE (TECC): TRAUMA PÉČE V CIVILNÍM PROSTŘEDÍ S VYSOKÝMI RIZIKY OHROŽENÍ ŽIVOTA

Úvodem:
Civilní Tactical Emergency Medical Support (TEMS) má ve Spojených státech dlouhou historii. Během posledních 10 let došlo k enormnímu progresu v rozvoji profesionálních a operačních standardů pro polní podmínky. Nicméně doposud neexistoval žádný specifický standard v péči systému TEMS a ani žádný všeobecný pro přednemocniční trauma péči ve vysoce rizikovém prostředí. Současné civilní praktiky a protokoly určené pro první reagující osoby nedostatečně odráží potřebu péče v místě zranění atypickou a rychlou reakcí, která by fungovala v prostředí vysokého ohrožení. Přiložené Tactical Emergency Casualty Care guidelines (TECC) jsou založeny na principech TCCC a specificky navrženy, aby zaplnily tuto mezeru v poskytování péče.
„Svatý grál“ výsledné trauma péče přetrvává ve snížení preventabilních úmrtí. V roce 1996 Butler a Hagmann napsali klíčový dokument o „Přednemocniční péči na moderním bojišti“, prozkoumali způsob, jakým lidé umírají na bojišti projednáním omezení ATLS (Advanced Trauma Life Support) pro „Combat medics“ a navrhli novou řadu principů pro trauma péči ve vysoce rizikovém prostředí: Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Úvodní TCCC guidelines se zaměřily na tři hlavní preventabilní příčiny úmrtí na moderním bojišti: izolované končetinové krvácení, tenzní pneumotorax a obstrukci dýchacích cest. Snad mnohem důležitější je to, že TCCC zahájily posun nového přístupu v přednemocniční trauma péči kladením důrazu na taktická omezení (např. příchozí palbu, světelnou a hlukovou ukázněnost a úspěšnost samotného splnění úkolu) jako hlavní a určující znaky při zásahu u trauma pacienta.
Během posledního desetiletí byla implementace TCCC jedním z hlavních faktorů přispívajících ke snížení preventabilních úmrtí na moderním bojišti. TCCC guidelines je přičítáno snížení tzv. CFR (Case Fatality Rate) během současných bojových operací z přibližně 14 % ve Vietnamu na 7,4-9,4 % během operace Iraqi Freedom (OIF) a operace Enduring Freedom (OEF). V memorandu datovaném k 6. srpnu 2009 zaznamenala Defence Health Board (DHB), že u velkého množství Special Forces jednotek, ve kterých byli členové vycvičeni dle TCCC postupů, nedošlo během celé doby působení v zahraničních operacích k žádnému incidentu preventabilní příčiny úmrtí. Díky této vysoké míře úspěšnosti DHB nyní doporučuje TCCC výcvik pro všechny vojáky a zdravotnický personál, který se účastní zahraničních operací.
Osvědčený úspěch TCCC z bojového prostředí vedl civilní zdravotnickou komunitu, a to personál začleněný jak do taktického prostředí, tak i do konvenčních podmínek k bližšímu prozkoumání doktríny systému TCCC a začlenění jejích částí do civilní trauma péče. Mnoho agentur jednoduše implementovalo systém TCCC jako svůj standard péče. Jiné odolávaly, citujíce sémantické obavy z „vojenského jazyka“ a obavy z nedostatečného fungování v souvislosti s cílovou populací, omezenými zdroji a legálními omezeními.

Celý článek v novém čísle Rescue report