SMUTNÝ MASOPUST

9. února 2016 se v Bavorsku nedaleko od Mnichova odehrálo vlakové neštěstí, které si svými parametry ničím nezadalo s velkou tragédií u nás ve Studénce. V brzkých ranních hodinách zde došlo k čelní srážce dvou osobních vlaků s katastrofálními následky. Desítkám obětí a stovkám záchranářů se tak masopustní veselí navždy vrylo do paměti jako nejtragičtější vlaková nehoda v Německu posledních desítek let. Přinášíme Vám hlubší pohled do situace samotné, do průběhu zásahu i jeho logistiky. 

První oznámení o vlakovém neštěstí přijímají operátoři v regionu Bad Aibling a Kolbemoor, blízko Mnichova, v 6.52. Hned od začátku jsou aktivováni profesionální i dobrovolní hasiči spádové oblasti. Informace je zpočátku velmi sporná. Mluví se o srážce „vlak-vlak“, údaje o počtu zraněných zcela chybí. Zadání lokality také musí být upřesněno, prozatím se ví, že jde o 30,3 kilometr daného úseku železnice.
Zdravotničtí záchranáři dostávají pokyn MANV I. V překladu to znamená, že jde o hromadné neštěstí se zraněnými, přičemž římská číslice I označuje předpokládaný počet zraněných mezi 10 až 25 lidmi.
Dráha samotná je jednokolejná, plně elektrifikovaná, regionální trať. „Věděli jsme, o kterou lokalitu se přesně jedná“ sděluje náčelník SDH Bad Aibling, „protože hlášení znělo vlak proti vlaku, domníval jsem se nejdříve, že došlo ke srážce se servisním vozidlem, drezínou, nebo jinou podobnou situaci. Netušili jsme, že vyjíždíme k masovému neštěstí“.
Samotná trať vede prakticky výlučně hustě zalesněnou, málo obydlenou
oblastí. Severně od trati se nachází hustý les, jižně svažitý terén s asi 4 metrovým svahem a příkopem, na dně kterého se nachází nezpevněná, zhruba tři metry široká prašná komunikace. Dále je již jenom břeh řeky. Úzká nezpevněná silnice je tedy jedinou přístupovou cestou k řešení železničního neštěstí. Již po prvním nahlášení operátoři vysílají z regionu 7 velkých zásahových vozidel, jedno speciální vozidlo pro drážní nehody a na místo vyjíždí pět velících vozidel.
K MÍSTU NEHODY
Velení přebírá vyšší hasičský důstojník, který terén nehody dobře zná ze svého dřívějšího působení na hasičské stanici v sousední obci. Je mu hned od počátku jasné, že příjezdová komunikace není vhodná pro těžkou záchranářskou techniku a také, že může dojít k blokování komunikace, kterou je nutné udržet průjezdnou. Po rychlé poradě zasahujících složek dochází proto k významné redukci vozidel, která půjdou až k místu zásahu. Ostatní vozidla zůstávají asi 1 kilometr od místa nehody.
Velící důstojník již nikdy nezapomene na zvláštní situaci, která se mu při příjezdu stala. Bylo ještě ranní pološero, místo bylo lehce zamlžené oparem od blízké řeky. Hasičské vozidlo minul cyklista, který byl úplně klidný, zjevně nezaregistroval žádnou nehodu. „Bylo to zvláštní“, vzpomíná velitel zásahu, „myslel jsem, že na nás bude mávat, že jistě musel kolem nehody jet. Ale on nás jenom klidně minul“. Zakrátko vůz potkal chodce, ten také nereagoval. Dalšího chodce již zastavili a zeptali se jej, jestli tam někde viděl vlakové neštěstí. Chodec odpověděl úsečně, že ano. Na další dotaz, jestli jsou tam zranění, jen lakonicky poznamenal, že ano, nějací leží vedle vlaku“.
Velitel svěřuje chodce záchranářům do péče a rychle postupuje dál v průzkumu terénu. Dál jde pěšky.


HARMONOGRAM ZÁSAHU:

ÚTERÝ 9. 2. 2016
6.52 první hlášení, aktivace prvního stupně poplachu
6.58 povolání posil
7.08 překvalifikování zásahu a zvýšení na druhý stupeň poplachu
7.17 první upřesňující hlášení: 25 osob mimo vlak, mnoho zraněných, mrtví ve vlaku
7.25 požadavek na transport zraněných (5 vozidel)
7.28 povolání lodí
7.35 druhé upřesňující hlášení: 100 osob zraněných, neznámý počet zaklíněných osob, více mrtvých, trakční vedení přerušeno a uzemněno
7.40 vyžádání 6 dalších posádek jako posil
8.08 první transport těžce zraněných vrtulníkem
8.32 příchod psychologického intervenčního týmu mezi záchranáře
10.20 vyproštění poslední zaklíněné osoby
11.00 redukce počtu zasahujících osob
16.23 ukončení přítomnosti hasičů na místě
22.26 výjezd hasičů na stabilizaci velitelských stanů na místě kvůli bouřce

STŘEDA 10. 2. 2016
7.00 preventivní opatření k zajištění požární bezpečnosti na místě havárie
12.00 dozor při kontrolní návštěvě politické reprezentace na místě
22.00 ukončení přítomnosti na místě

ČTVRTEK, 11. 2. 2016 – SOBOTA 13. 2. 2016
Celodenní přítomnost požární hlídky a dokončovací práce na místě havárie


celý článek v novém čísle rescue report