Německo: Dobrovolné hasičství v krizi – pomůžou kbelíky?

Když oslovíte dobrovolné hasiče v jakékoli naší vesnici v Čechách a na Slovensku, vysloví přání, aby si pro místní sbor mohli pořídit nové auto, tu či onu techniku, nebo nakoupit odměny pro hasičský dorost. Zkrátka peníze. Nutno pro správnost podotknout, že situace je rok od roku lepší. Naše západní sousedy, Německo, však dlouhodobě tíží úplně jiný problém.

Bezesporu nejpalčivějším problémem dobrovolného hasičství v Německu je klesající zájem o aktivní členství ve sborech dobrovolných hasičů. Jedná se o dlouhodobý a vleklý problém nového milenia, který začíná být v posledních letech velmi patrný nejen v městských aglomeracích, ale především v členitém horském terénu a v regionech, kde je nižší síť profesionálních hasičských sborů. Dle statistik z let 1990 až 2013 při absolutním počtu 1 200 000 aktivních členů DHZ dochází během posledních 15 let k poklesu o téměř 200 000 členů.

Obrazek_2

Příčiny tohoto trendu nelze hledat pouze v měnící se demografické struktuře německé populace. Mladí lidé v posledních letech mění své návyky, významně se mění jejich vztah k rodnému regionu. Nechtějí se vázat, cestují, studují v zahraničí a to vše ústí v nízký zájem o dobrovolnou práci v hasičství. Problém již začíná ohrožovat akceschopnost některých sborů, dochází k ukončování činnosti, nebo v lepším případě k fúzím jednotlivých sborů.
Řešení tohoto problému není jednoduché. Mnoho expertů se shoduje, že pomoci může celková změna obrazu dobrovolného hasičství v očích mladých dospělých a lokální náborové a personální aktivity. Zkrátka dát o sobě vědět. Proto začátkem léta vznikla nová iniciativa redakce odborného hasičského periodika, ke které se přidali mnohé významné firmy působíci v oboru, například firma Dräger, Lukas, Haix, Schubert. Cílem iniciativy je ocenit a podpořit nejlepší personálně náborové kampaně jednotlivých sborů a jako pozitivní příklad je uvést do života v celostátním měřítku.