Dětské úrazy a drobné nehody o prázdninách

Mluvit o základní laické první pomoci v záchranářském periodiku se snad zdá nošením dříví do lesa. Ale není tomu tak. Ne všichni naši čtenáři jsou specialisté z některé složek IZS. Narostl nám počet čtenářů z řad laiků a příznivců záchranářství, a to v obou republikách, v ČR i na Slovensku. A převážná většina našich čtenářů jsou rodiče děti. Proto jsme v redakci nevymýšleli vymyšlené a s přípravou těchto základních pokynů nám pomohla slovenská společnost FALCK. Proto také zbytek článku jistě vezmou naši čeští čtenáři i jako malé „jazykové“ opáčko. 

Odreniny
Odreniny všetkého druhu sú najbežnejším detským úrazom. Zväčša ide o drobné zranenia, ktoré stačí ošetriť čistou vodou a osušiť. Aby sa do odreniny nedostal drobný prach či nečistoty, prelepte ju náplasťou. Tie preto majte stále poruke.

Krvácajúca rana
Prvým a najdôležitejším krokom pri krvácaní je jeho zastavenie. Vo väčšine prípadov stačí správne priložený tlakový obväz. Na ranu môžete pritlačiť ruku alebo aj kus látky. V prípade pochybností volajte záchranku, kde vám poradia ako postupovať ďalej. Ak ranu spôsobil cudzí predmet, nikdy ho z nej neodstraňujte, pretože ju upcháva a zabraňuje tak krvácaniu. Pokúste sa okraje rany pritlačiť k sebe a aj s cu-
dzím predmetom obložiť gázou a zafixovať. Následne volajte záchranárov. Ak ste predmet náhodou vybrali, nikdy ho nedávajte naspäť. Mohli by ste tým ranenému ešte viac uškodiť.

Krvácanie z nosa
Mäkkú časť nosových krídiel držte stlačenú približne 10 minút, následne tlak uvoľnite. Keď je to potrebné, stlačenie zopakujte. Ak sa krvácanie nedarí zastaviť a ranený má i ďalšie bolesti, volajte 155.

Podvrtnutý členok
Členok znehybnite, ideálne je ho pevne obviazať šatkou alebo kusom látky. Predídete tak opuchu či zhoršeniu zranenia. Ak noha opúcha alebo sa na ňu neviete od bolesti postaviť, volajte záchranárov. Aby ste predišli úrazu, vždy si zvoľte vhodnú obuv. Do terénu s pevnou podrážkou, ideálne so spevneným členkom.

Zlomenina
Zlomeninu sa nikdy nesnažte vrátiť do pôvodného stavu, mohli by ste ranenému ešte viac ublížiť. Treba ju riadne znehybniť a zafixovať. Dolnú končatinu môžete priviazať obväzom, šatkou či kusom oblečenia k tej zdravej. Snažte sa znehybniť kĺb nad aj pod ranou, nikdy nie cez miesto zlomeniny. Pri otvorenej zlomenine je potrebné zastaviť krvácanie. Ak je to možné, prekryte ju sterilným štvorcom z lekárničky tak, aby ste prekryli kosť. Okamžite zalarmujte záchranku alebo horskú službu.
Zlomenú ruku dajte do závesu. Vytvoríte ho previazaním šatky alebo kusu oblečenia okolo krku, do ktorého zlomenú končatinu vložíte.

Úraz hlavy
Je veľmi nebezpečný a spôsobujú ho najmä pády. Pokiaľ sa neobjavia príznaky otrasu mozgu – zvracanie, dvojité videnie, ospalosť treba postihnutého len sledovať. Ak sa objavia, vyžadujú si neodkladné vyšetrenie odborníkom.

Úpal
Pri úpale postihnutého odneste do tieňa či na chladnejšie miesto. Ak je pri vedomí, podávajte mu vlažné tekutiny. Tiež môžete dávať mokré obklady. V prípade bezvedomia ho uložte do bočnej stabilizovanej polohy a volajte sanitku. Aby ste predišli úpalu, noste vhodnú pokrývku hlavy a pite dostatok tekutín.

Úžeh
Postihnutého odneste do tieňa a začnite ho ochladzovať studenými obkladmi. Ak je pri vedomí, podávajte mu vlažné tekutiny. Pri bezvedomí ho uložte do bočnej stabilizovanej polohy. Sledujte jeho životné funkcie a volajte sanitku.

Bodnutie hmyzom
Odstráňte žihadlo, priložte studený obklad a na kožu natrite lokálne ane-
stetikum (gél alebo krém je dostupný v lekárni). V prípade alergickej reakcie treba privolať alebo vyhľadať odbornú pomoc. Ak ste alergik, nezabudnite si zobrať na cestu svoje lieky.

Prisatý kliešť
Ak ste si po príchode z výletu objavili na tele kliešťa, môžete sa ho zbaviť použitím špeciálneho odstraňovača. Vystačíte si však aj s umelohmotnou pinzetou. Kliešťa ňou uchopte pevne, tesne nad kožou a opatrne ťahajte pria-
mo z kože von. Netočte ani nekývte ním. Postihnuté miesto vydezinfikujte. V prípade neskorších príznakov ako horúčka, bolesť hlavy, závrat, vyhľadajte lekára. Rovnako ho vyhľadajte, ak si kliešťa netrúfate odstrániť sami.

Otrava lesnými plodmi
Neznáme hríby ani bobule nekonzumujte. Ak sa tak stalo a je vám nevoľno, vyhľadajte odbornú pomoc. V prípade zvracania zaistite zvyšky zvratkov na toxikologické vyšetrenie.

www.falck.sk