15 000 malých záchranárov na Slovensku

Štyri stanovištia, celý prvý stupeň žiakov základnej školy aj s učiteľmi. Predtým, ako sa deti rozídu po jednotlivých stanovištiach, tak ešte riaditeľ školy preberie automatický externý defibrilátor a víťazná trieda si za veľkého potlesku prevezme diplomy. 

Takto vyzerá ráno na 50-tich školách, ktoré vyhrali v projekte ZÁCHRANA SOM JA. Ten vracia na základné školy hravou formou tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách a aj jeho druhý ročník na Slovensku organizuje Falck nezisková organizácia a Nadácia Allianz.
Vráťme sa ale na jednu z víťazných škôl. Telocvičňa je plná detí od prvého do štvrtého ročníka. Po úvode ich inštruktor rozdelí do štyroch skupín a každá z nich začína na jednom zo stanovíšť, na ktorých si trénujú napríklad oživovanie či ako pomôcť spolužiakovi v prípade úrazu.

Vyššie sme si v krátkosti popísali, ako to vyzerá na víťaznej škole. Čo všetko tomu ale predchádzalo, o čom je projekt ZÁCHRANA SOM JA? Pýtame sa riaditeľky Falck neziskovej organizácie a koordinátorky projektu Jany Mračnovej.
Tento rok ide už o druhý ročník projektu ZÁCHRANA SOM JA, pri rea-
lizácii ktorého sme opäť spojili svoje sily s Nadáciou Allianz. Zo štatistík je vidieť, že detských úrazov a nehôd na cestách, pri ktorých je účastníkom aj dieťa, narastá. Rozmýšľali sme teda nad projektom, ktorý deti naučí základy prvej pomoci, ale zároveň ich pripraví aj na rôzne situácie, ktoré sa im môžu prihodiť nielen v škole, ale aj doma či na ihrisku. A o tom celom oba ročníky projektu ZÁCHRANA SOM JA sú.

Čo museli deti urobiť, aby sa mohli stať víťazmi tohto projektu?
Základom súťaže boli projekty na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách, ktoré deti pripravovali aj so svojimi učiteľmi. A musím povedať, že boli veľmi kreatívne, dostali sme napríklad aj pesničky či videá. Tento rok sa zapojilo do súťaže až 351 triednych kolektívov a z ich prác porota vybrala 50 víťazných.

Okrem kurzu prvej pomoci čo ešte školáci vyhrali?
Ako je uvedené už vyššie, každá škola vyhrala zážitkový kurz prvej pomoci pre celý prvý stupeň, certifikovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor a automatický externý defibrilátor. Ten si väčšinou škola umiestňuje vo svojich vstupných priestoroch. V rámci tohto druhého ročníka máme dve školy, ktoré vyhrali aj minulý rok a spolu s organizátorom sa rozhodli darovať defibrilátor ďalej, konkrétne jedna škola hasičom a druhá policajtom. Ale aby som ešte nezabudla, zároveň päť najlepších tried opäť vyhralo aj školský výlet podľa svojho výberu.

Tento ročník projektu ste ale začali netradične – nie v škole, ale v nemocnici…
No nebolo to kvôli tomu, že by z nás niekto ochorel. Práve naopak. V tomto roku nás oslovili aj zo základnej a materskej školy v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Nám sa veľmi páčil nápad odštartovať náš druhý ročník projektu práve ukážkami prvej pomoci pre malých pacientov. Možno práve deti, ktoré sa zapojili do projektu, boli v tomto čase hospitalizované a tak sa spolu so svojimi spolužiakmi nemohli zúčastniť našich kurzov. Takto mohli absolvovať aspoň malú ukážku toho, čo si ich spolužiaci vyskú-
šajú počas celého dopoludnia v škole aj s reálnou sanitkou. Sme radi, že sme mohli deťom takouto zábavnou formou aspoň trošku spestriť ich pobyt v nemocnici a naučiť ich niečo nové, čo vedia v budúcnosti sami zužitkovať. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, malí pacienti sú nesmierne zvedaví a učenliví.

Zhrňme prosím štatistiku oboch ročníkov projektu ZÁCHRANA SOM JA.
V rámci oboch ročníkov sme darovali až 100 automatických externých defibrilátorov. Kurzy prvej pomoci prebiehajú ešte do konca tohto roka, ale predpokladáme, že za oba ročníky naučíme prvú pomoc takmer 15 000 detí a 2 000 učiteľov. Dovolím si teda povedať, že skutočne robíme zo slovenských škôl bezpečnejšie miesta.

Interview pripravila:
Jana Galera Matúšová
Foto archív Falck n.o.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.