100 AUT PRO CHILE

Reputace evropských výrobců záchranářských zásahových vozidel ve světě je velmi velká a sahá desítky let dozadu. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Naše Tatrovky brázdí silnice doslova na všech kontinentech. U hasičské zásahové techniky a cisternových vozů v posledních letech slaví na jihoamerickém kontinentu úspěchy již 45 let i u nás dobře známá firma MAGIRUS. Nyní na podzim odevzdali již v pořadí druhou velkou zakázku chilským hasičům. 

Chile, rychle se rozvíjející jihoamerická země s 18 miliony obyvatel, v ochraně zdraví a majetků před ničivými požáry spoléhá téměř výlučně na systém dobrovolného hasičství, který v zemi zajišťuje na 40 000 příslušníků sborů.
Obrovské lesní požáry, především ten v roce 2014 v regionu Valparaiso upozornily místní vládu na naléhavou nutnost vybavit hasiče robustní a rychle jezdící hasící techniku, schopnou zvládat velké požáry nejen v přírodě, ale především v rychle rostoucích městech a příměstských aglomeracích. Obrovské zakázce na 100 cisternových vozidel předcházela zakázka na 40 cisteren před třemi lety. Vozidla jsou již v provozu především u větších městských sborů.
Za 100 vozidel pro Chile je 30 z nich ve speciální úpravě pro terén, 20 dalších vozidel má náhon na všechny nápravy a zbylých 50 vozidel je uzpůsobeno provozu v městských zástavbách. Všechny vozy jsou vystavěny na podvozku IVECO Eurocargo, cisterny mají objem 4000 l, 20 z nich 3000 l. Všechny jsou vybavené vysoce výkonnou pumpou. Zajímavostí zakázky je, že se kompletní realizaci až po předání, kterého se osobně zúčastnil chilský ministr vnitra Jorge Burgos, podařilo realizovat za méně než 12 měsíců od podepsání kontraktu.

– red-
Foto: archiv společnosti Magirus Deutschland