Unikátní technologie pro bezpečnost obyvatel

Události posledních týdnů v Evropě, masakr v Nice, mnichovská střelba v nákupním centru, ukázaly, jak klíčovou roli hraje raná identifikace potenciálních rizik, zejména útočících teroristů, duševně narušených střelců a zradikalizovaných tzv.“osamělých vlků“ v objektech a prostorách s velkým pohybem lidí. Zasahující bezpečnostní složky u teroristických činů v prvních minutách zásahu pracují s minimem informací a spoléhají ve velké míře na informace lokálního kamerového systému a informace od místní ochranky a ostrahy objektu.
Nesmírně zajímavou aplikací je v tomto smyslu technologie extrakce informací z kamerových záznamů BRIEFCAM, která umožňuje bleskové prohledání hodin záznamů doslova v minutách a rychlou identifikaci potenciálního útočníka. Tuto izraelskou unikátní technologii, použitou nyní i na Olympijských hrách v Brazílii, v sobě integruje nové centrální dispečerské pracoviště Fakultní nemocnice v Brně.

Dispecing-FN-Brno

BriefCam® splňuje globální potřebu prohlížení videonahrávek, rychlého vyhledávání a prošetřování události, včetně přijetí potřebných opatření. BriefCam používá pro rychlou prohlídku videonahrávky oceněnou technologii Video Synopsis®. K „projití“ jedné hodiny videa stačí v průměru pouhá minuta prohlížení. Ve stručnosti systém funguje tak, že na základě zadaných parametrů se na monitoru zobrazí pohyb dané osoby po objektu společně s časem, kdy se na daném místě vyskytovala. Nedílnou součástí procesu vyhledávání a prohlídek jsou u všech výrobků BriefCam lidské zkušenosti, inteligence a intuice.
FN Brno se rozhodla pro implementaci řešení BriefCam nejen na základě celosvětových referencí, jako je Všeobecná nemocnice v Massachusetts (jedna z největších v USA), letiště v Austinu, ochrana Sochy Svobody v NY, využití při identifikaci útočníků v případě bostonského maratonu v roce 2013, a další. Bylo to především na základě vlastního testování tohoto řešení a v souvislosti s nasazením většího množství kamer v areálu nemocnice. V současné době, kdy lidé už nestačí ani prohlížet pořízené záznamy, je řešení efektivního a nezkresleného zhlédnutí velkého množství záznamů zásadní.
BriefCam navíc slouží jako nástroj ke zvýšení produktivity organizací, který umožňuje uživatelům extrahovat z videonahrávek hodnoty, kterých by si dříve nepovšimli, jednoduše zadáním vyhledávacích parametrů. Jako neocenitelní se ukazuje být při zpětném dokazování u zavinění škod na městském či privátním mobiliáři, například řidiči, kteří poškodí jiné vozidlo a ujedou z místa škodné události. O speciálním významu v nákupních střediscích při identifikaci pachatelů krádeží ani snad nemusíme mluvit.

O Video Synopsis
Video Synopsis je hlavní inovací BriefCam. Jedná se o patentovanou, oceněnou technologii ke zpracování obrazu. Video Synopsis umožňuje velmi krátké znázornění dlouhého časového období, se zachováním všech zásadních aktivit původního videa. Děje se tak současnou prezentací několika objektů a aktivit – i těch, které se vyskytly v různých dobách – a to ve třech fázích:

Zpracování: Získané video je analyzováno, rozděleno na pozadí (statické, nepohyblivé objekty) a popředí (dynamické, pohyblivé objekty). Pohyblivé objekty jsou extrahovány a uloženy do databáze.
Synopse: Uživatel určí příslušné časové období (např. posledních 24 hodin) a z databáze jsou vyčleněny všechny související objekty a pozadí pro toto zadané období. Z těchto objektů a pozadí je generována Video Synopsis. Jelikož jsou objekty zobrazeny simultánně, třebaže se vyskytly v různé době, je výsledná Video Synopsis velmi krátká.
Index: Uživatel zvolí požadovaný objekt. Tento objekt ukazuje a odkazuje zpět na původní videonahrávku. Základní Video Synopsis poté mohou uživatelé rozšířit o možnost prohledávání videonahrávek podle různých atributů: rozměru, barvy, rychlosti, směru a umístění na snímku. Pomocí jedinečné funkce „Similar to This“ (Podobné tomuto) mohou uživatelé svá videa prohledávat podle těžko definovatelného atributu „poznám to, až to uvidím“. Jako u všech vyhledávacích systémů lze řadit výsledky podle pravděpodobnosti – od nejvyšší po nejnižší v závislosti na tom, do jaké míry vyhovují vyhledávacím kritériím – díky čemuž je zajištěno přednostní zařazení nejrelevantnějších událostí.

BriefCam je zaměřen na mnoho skupin uživatelů a segmentů trhů. Mezi zákazníky patří policie, armáda, pohraniční kontrola a agentury pro zajištění vnitřní bezpečnosti, včetně bezpečnostních organizací v obcích, v dopravě, v kancelářích, pro zajištění bezpečnosti budov a škol, k prevenci škod apod.

Redakce děkuje za poskytnutí podkladů specialistům společnosti Trade FIDES, a.s., Mgr. Valentové z FN BRNO a jednateli společnosti CAVID s.r.o.,
Ing. Radku Sazamovi.

Video k článku naleznete zde

BriefCam Syndex Pro – Review, Research, Respond

 

Obsáhlé informace o technologii získáte na stránkách zástupce BriefCam pro Českou a Slovenskou republiku
www.cavid.cz.

O dispečerském pracovišti
ve FN BRNO

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice v tomto roce zrealizovala ojedinělý projekt centrálního dispečinku. V tuzemsku takový velín nemá žádné jiné zdravotnické zařízení. Integruje technické, zdravotnické a krizové dispečerské pracoviště. Rychlá spolupráce těchto míst je klíčová zejména v krizových stavech, jako jsou hromadný příjem pacientů, evakuace, havárie apod. Nově vytvořené dispečerské centrum se skládá ze dvou částí, a to z urgentního příjmu a technického dispečinku. Na něj pak přímo navazuje prostor pro krizový štáb. Jednotlivé prostory jsou realizovány tak, aby v případě nutnosti i pracoviště technického velínu mohlo sloužit jako pracoviště urgentního příjmu. Celý dispečerský systém má jednotné ovládání komunikací, technologií a událostí.
Zadání ze strany zdravotníků při realizaci projektu bylo dáno krizovým operačním postupem: „Při mimořádné události a krizové situaci nelze improvizovat či spoléhat na schopnosti konkrétního jedince a aktuálnost papírových plánů krizové připravenosti, ale je potřeba postupovat pro daný typ události v definované posloupnosti kroků, rychle a pružně reagovat a zajistit efektivní komunikaci s vlastními zaměstnanci či dalšími subjekty a složkami IZS,“ vysvětluje vedoucí velínu Mgr. Valentová.
Techničtí pracovníci se zabývají výhradně chodem nemocnice. Řeší vzduchotechniku, výměníkové stanice, chlazení, mají na starosti kamerový systém, EZS, bezpečnostní výtahy nebo požární čidla a také celou potrubní poštu. Pro integraci všech dat a jejich záznam byl využitý grafický a monitorovací systém LATIS III PCO, jeden z nejlepších produktů PSIM (Physical Security Information Management), vyvinutý specialisty společnosti Trade FIDES, a.s., která pro fakultní nemocnici vyvinula a plně integrovala všechny aplikace v centrálním dispečinku, včetně integrace rozsáhlého kamerového systému (CCTV) do kompaktního celku s jednotným a efektivním ovládáním.