Knihy a publikace

Jak přežít nejen teroristický útok

Generál Andor Šándor

Příručka pro každého, kdo chce být připraven, nebo vědět, jak se zachovat v krizové situaci. Je řešena formou jednotlivých pokynů, které, když si čtenáři osvojí, tak pak jejich šance přežít v případě problémů, je výrazně vyšší. 

Podstatu věci vyjadřuje motto knihy: „Štěstí přeje připraveným“

Objednávejte na emailu:
media@rescuemedia.cz

5P

Nová kniha záchranárskeho „guru“ Viliama Dobiáša

„5P“ PRVÁ POMOC PRE POKROČILÝCH POSKYTOVATEĽOV

Pre tých, čo chcú vedieť viac.

V knihe sú poznatky o poskytovaní prvej pomoci nadobudnuté autorom za viac ako 40 rokov pôsobenia v oblasti výučby a poskytovania prvej pomoci laikmi a profesionálnymi záchranármi. Každá kapitola, aj podkapitola, je rozdelená na 3-4 časti líšiace sa hĺbkou vedomostí pre laikov so základnými a rozšírenými kurzami prvej pomoci, pre školiteľov prvej pomoci Červeného kríža, pre certifikovaných inštruktorov prvej pomoci a pre zdravotníkov-sestry a lekárov neprichádzajúcich pravidelne do kontaktu s akútnymi stavmi . Určená je ako predkrm a zákusok pre všetkých, ktorí chcú vedieť o prvej pomoci čo najviac. 

Objednávejte na emailu:
media@rescuemedia.cz

První pomoc pro každého

Druhé, doplněné vydání

Petržela Michal Daniel

Kniha je určena každému, kdo chce získat znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Je psána srozumitelně a přehledně, první pomoc není pojímána jako složitý děj, ale jako sled řady po sobě jdoucích logických kroků. Čtenáři se naučí správně poskytovat kvalitní a efektivní základní péči osobám postiženým úrazem či náhlým chorobným stavem. Text obsahuje nejnovější poznatky z oblasti poskytování první pomoci a je rozšířen o problematiku poskytování pomoci malým dětem. Autor knihy je ředitelem organizace, která ročně proškolí přibližně 3000 laiků, takže má v této oblasti velké zkušenosti.

Objednávejte na emailu:
media@rescuemedia.cz