Co se v Greentower stalo?

První hlášení požáru 24 patrové budovy bylo oznámeno na tísňovou linku v 00:54, neboli 23:54 GMT času. Okamžitě po oznámení se spouští akce postupně dosahující rozměrů 40 nasazených vozidel a 200 zasahujících hasičů. Požár se podařilo zvládnout až po celém jednom dni intenzivního hašení. Požár celkově poškodil nebo zničil 151 obytných jednotek, v domě i v bezprostřední blízkosti. 

Počet zemřelých byl průběžně stanoven na 80, z toho po požáru hned bylo identifikováno a potvrzeno 18 obětí. Celkové číslo obětí požáru nebude upřesněno dříve než do konce roku, dle vyjádření koronerů je tento proces náročný . K danému faktu se později vyjádřil pan Stuart Cundy, který prohlásil „je zde riziko, že bohužel nebudeme schopni přesně identifikovat všechny oběti“.
Management požáru
V domě žilo přibližně 400-600 lidí. Primátor Londýna kriticky poznamenal, že v možnostech hasičů bylo dostat se maximálně do 11. patra, do úrovně vzniku požáru.
V přímé časové ose, souběžně s hašením požáru a evakuačními pracemi, probíhá i vizuální kontrola každého jednotlivého bytu. Hasiči hlásí těžkou devastaci interiéru jednotlivých bytů: tento fakt nesmírně komplikuje nejen dohledávání obětí požáru, ale i jiné následné forenzní a vyšetřovací práce.
Co zavinilo požár?
I když prvotním ohniskem požáru byl byt, ve kterém došlo k zahoření v lednici typu HOTPOINT, oheň by zdaleka nenabyl té síly, kdyby se k němu nepřipojilo šíření komínovým efektem přes vzdušní kapsy v hliníkové konstrukci vnějšího zateplovacího obložení. Celý dům, postavený v roce 1974 jako městský obytný dům, byl přitom renovovaný jen nedávno a celková rekonstrukce za 8,6 milionu liber (včetně dobudování a rozšíření infrastruktury, celkové rekonstrukce topení a v neposlední řadě zateplení objektu) skončila až koncem minulého roku. Kolem budovy bylo dostavěno 7 dalších nebytových domů. Jistě to přispělo ke zkvalitnění lokálních služeb, ale téměř nemožným se pak stává dojezd požární techniky co nejblíže k objektu. V celé budově se přitom nachází jen jedno centrální schodiště. Žádná vnější požární schodiště architekty nebyla navrhována.
Britské zpravodajské agentury se dostaly k podkladu z místní lokální radnice, ve kterém se vyloženě doporučuje ušetřit cca 300 tisíc liber výměnou hliníkové konstrukce obložení místo původně zinkové konstrukce s daleko lepšími parametry. Přitom místní vyhlášky jasně uvádějí, že tento typ hliníkového obložení v kombinaci s polyetylénovým jádrem by neměli být vůbec používány v budovách nad 18 metrů.
Efektivní vládní opatření aneb kdo rychle dává, dvakrát dává
Premiérka Velké Británie zareagovala okamžitě. Prakticky den po požáru již bylo uvolněno 5 milionů liber pro potřeby evakuovaných, jídlo, oblečení, dočasné bydlení. Po osobní vizitaci premiérky na místě byl tento rozpočet ještě navýšen. Solidární spoluobčané a místní umělci sesbírali v prvních dvou dnech další 1 milion liber .
Místní radnice také začala řešit rychlou přípravu doposud neobsazených nebo prázdných londýnských bytů, aby co nejdřív pomohla evakuovaným s bytovou otázkou.
Na místní radnici v souvislosti s předešlými škrty v rozpočtu na protipožární bezpečnost rezignoval daný kompetentní místostarosta. Stejně tak okamžitě rezignoval šéf výkonné organizace, která pro město vykonávala správu bytů.
Vláda oznámila přezkoumání na 600 objektů po celé Británii a okamžité testy ukázaly až na 149 rizikových objektů.
Rychle reagovala i firma HOTPOINT, výrobce ledniček a mrazáků, která nabídla bezplatnou výměnu. Model samotný se již 12 let na trhu neprodává, v minulosti neměl žádné technické problémy a byl velmi prodejní.
Jen v dané městské části Londýna nyní již probíhají dočasné evakuace u tří dalších objektů, kde se rozbíhají kompletní výměny zateplovacích systémů toho typu, jako byly použity v Greenfell Tower.
Evropa zafungovala rychle
Necelý týden od vypuknutí požáru měl tento i mezinárodní dohru. Jedna ze spolkových zemí v Německu také okamžitě nařídila revizi protipožárních opatření a okamžitou nápravu.

Z internetových zdrojů a BBC aktuálního zpravodajství připravila Gianna Conti
Foto: Natalie Oxford /
wikimedia commons,
Studio E-Architects, BBC archiv